linh tây tower

Danh mục trường (tên đăng nhập vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến) của các cơ sở giáo dục tỉnh Thanh Hóa

Sở GD&ĐT Thanh Hoa đã biên tập danh sách mã các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, đây cũng chính là tên tài khoản đăng nhập vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến của Bộ GD&ĐT. Đề nghị các đơn vị tải file về, kiểm tra và xóa các đơn vị thừa. Chú ý mã thống kê này phải trùng với mã trong PMIS.

Thống kê kết quả thi Đại học, Cao Đẳng năm 2014 của các trường học, trung tâm thuộc tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nhận được file Excel ghi kết quả thi Đại học của học sinh Thanh Hóa năm 2014, Sở đã tiến hành thống kê và sắp xếp kết quả theo: THPT, BTTHPT, Miền núi, miền xuôi (vào xem chi tiết và tải...)

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2014

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi Đị học, Cao đẳng của học tinh tỉnh Thanh Hóa năm 2014 theo trường, khối thi (các trường có tổ chức thi tuyển)

Thống kê kết quả thi đại học năm 2013 của các trường THPT, trung tâm GDTX trong tỉnh.

Sau khi nhận được file Excel ghi kết quả thi Đại học của học sinh Thanh Hóa năm 2013, Sở đã tiến hành thống kê và sắp xếp kết quả theo: THPT, BTTHPT, Miền núi, miền xuôi (vào xem chi tiết và tải...)

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường không tổ chức thi năm 2013

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi Đị học, Cao đẳng của học tinh tỉnh Thanh Hóa năm 2013 theo trường, khối thi (dự tuyển vào các trường không tổ chức thi tuyển)

Bộ giáo dục
Hỗ trợ thi THPT và Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018
UBND-ThanhHoa
Đường dây nóng