linh tây tower

Hướng dẫn công tác học sinh sinh viên năm học 2012-2013

Ngày ngày 24 tháng 9 năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công tác học sinh, sinh viên và y tế trường học năm học 2012-201.

Chi tiết tại file đính kèm.

Bộ giáo dục
Hỗ trợ thi THPT và Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018
UBND-ThanhHoa
Đường dây nóng