linh tây tower

Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 05 tháng 9 năm 2016 Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành công văn số 1749/SGDĐT-GDCN về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học được sở giáo dục và đào tạo thanh hóa cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến hết tháng 4/2016)

danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học được sở giáo dục và đào tạo thanh hóa cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến hết tháng 4/2016)

Điều động tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016 tại Thanh Hóa

Ngày 19 tháng 2 năm 2016, Giám đốc Sở ban hành công văn số 244/SGDĐT-GDCN, điề động giáo viên học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016 tại Thanh Hóa

Cảnh báo lừa đảo trong trong công tác tổ chức đưa công dân Việt Nam đi học tại Nhật Bản

Thời gian gần đây một số tổ chức tư vấn du học đã cung cấp thông tin không chính xác, có hành vi lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa công dân Việt Nam đi học tại Nhật Bản. Tình trạng này đã gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hợp tác, hoạt động trao đổi giáo dục giữa ViệtNamvà Nhật Bản. 

Đăng ký hoạt động tư vấn du học

Ngày 15/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg về Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/3/2013. Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Để triển khai Quyết định 05/2013/QĐ-TTg đến các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau:

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014

Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa. Có tất cả 48963 hồ sơ đăng ký dự thi vào 288 trường trong cả nước, trong đó chi tiết xem File đính kèm.

Q/Đ về việc hủy bỏ công nhận chức danh hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Văn Lơn.

Q/Đ về việc hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Văn Hiến đối với ông Nguyễn Văn Lơn.