chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh mỹ phẩm son iope đèn sưởi nhà tắm hộp cơm hâm nóng chefman

Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa

Trường Trung học Nụng Lõm nghiệp Thanh Hóa Được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1960. Trong 46 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp các ngành trong cả nước cộng với sự phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, năng động và sỏng tạo của tập thể Lãnh đạo, cán bộ giáo viên qua các thế hệ Nhà trường đó phát triển toàn diện cả về quy mô, về chất lượng, là một trong những trường Trung học Nông Lâm nghiệp phát triển nhất trong cả nước (tài liệu của Tổng cục thống kê ấn hành năm 2004).

 

I. Giới thiệu chung:

1. Tên trường: Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa

2. Năm thành lập: 1960

3. Địa chỉ: Km 16 Quốc Lộ 47 - Xóm Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Điện thoại: 037.569.159

6. Fax: 037.569.214

7. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Hiệu trưởng: Phan Quang Dịu

II. Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển

Trường Trung học Nụng Lõm nghiệp Thanh Hóa Được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1960. Trong 46 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp các ngành trong cả nước cộng với sự phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, năng động và sỏng tạo của tập thể Lãnh đạo, cán bộ giáo viên qua các thế hệ Nhà trường đó phát triển toàn diện cả về quy mô, về chất lượng, là một trong những trường Trung học Nông Lâm nghiệp phát triển nhất trong cả nước (tài liệu của Tổng cục thống kê ấn hành năm 2004).

Qua 46 năm phấn đấu và trưởng thành, Nhà trường đó đào tạo cho xó hội được 27.220 người tốt nghiệp. Trong đú cú 16 học sinh nước Cộng hũa dõn chủ Nõn dõn Lào, 45 học sinh người Quảng Nam - Đà Nẵng, 37 học sinh người Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong số học sinh tốt nghiệp có hàng trăm người đó giữ cỏc chức vụ chủ chốt ở các địa phương và có tới hàng trăm cán bộ được giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xó, Chủ nhiệm Hợp tác xã. Nhiều học sinh đó phấn đấu trưởng thành cán bộ chủ chốt của cấp huyện, cán bộ các ban ngành cấp tỉnh, nhiều học sinh đó phấn đấu vươn lên học tiếp trở thành Kỹ sư, Thạc sỹ. Lực lượng học sinh tốt nghiệp thực sự đó gúp phần xõy dựng kinh tế địa phương, là lực lượng kỹ thuật nũng cốt ở cơ sở, là lực lượng nõng cao dõn trớ, gúp phần vào sự phát triển kinh tế và chính trị ở cỏc bản làng nơi biờn giới.

Trong cỏc lần thi giỏo viờn dạy giỏi khối Trung học Chuyờn nghiệp cấp Quốc gia, lần nào Nhà trường cũng tham dự và đều giành được giải, đến nay đó cú 6 giỏo viờn dạy giỏi cấp Quốc gia, nhiều cỏn bộ, giỏo viờn là chiến sỹ thi đua cỏc cấp, giỏo viờn giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Để ghi nhận thành tớch to lớn và toàn diện của trường Trung học Nụng Lõm nghiệp Thanh Húa (nay là trường Trung cấp Nụng Lõm Thanh Húa), Chủ tịch nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam đó tặng thưởng cho trường:

- Huõn chương Lao động hạng ba năm 1996

- Huõn chương Lao động hạng nhỡ năm 2000

- Huõn chương Lao động hạng nhất năm 2006

Ủy ban nhõn dõn tỉnh Thanh Húa tặng nhiều Bằng khen, Ngành Giỏo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen trường tiờn tiến xuất sắc, Bộ Nụng nghiệp tặng nhiều Bằng khen.

Từ năm 2000 đến năm 2006 năm nào trường Trung học Nụng Lõm nghiệp Thanh Húa cũng đạt danh hiệu trường tiờn tiến xuất sắc.

Cỏ nhõn Đồng chớ Hiệu trưởng được phong tặng Nhà Giỏo Ưu tỳ năm 1994, Huõn chương Lao động hạng ba năm 2000, Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2005, Huõn chương Lao động hạng nhỡ năm 2007 và nhiều phần thưởng cao quý khỏc.

III. Quy mụ

1. Số cỏn bộ giỏo viờn:

Hiện nay Nhà trường cú 81 cỏn bộ, giỏo viờn, trong đú giỏo viờn cú 67 người. Trong tổng số giỏo viờn cú: 1 Nhà giỏo ưu tỳ, 8 Thạc sỹ, 54 giỏo viờn cú trỡnh độ Đại học.

2. Số lớp, học sinh (hiện nay):

a. Tổng số lớp học: 33 lớp

Trong đú:

- Trung cấp chuyờn nghiệp hệ chớnh quy: 24 lớp

- Trung cấp chuyờn nghiệp hệ khụng chớnh quy: 5 lớp

- Đại học vừa làm vừa học (liờn kết): 4 lớp

b. Tổng số học sinh, sinh viờn: 1481 học sinh

Trong đú:

- Học sinh TCCN chớnh quy: 951 học sinh

- Học sinh TCCN khụng chớnh quy: 274 học sinh

- Sinh viờn Đại học VLVH liờn kết: 256 học sinh

3. Tổng số học sinh đó tốt nghiệp: 27.220 học sinh.

Trong đú:

- Tốt nghiệp hệ Chớnh quy: 15.972 học sinh

- Tốt nghiệp hệ Khụng chớnh quy: 756 học sinh

- Tốt nghiệp hệ Bồi dưỡng: 10.492 học sinh.

4. Cơ sở vật chất:

Tổng diện tớch tự nhiờn của trường: 213.038 m2, trong đú diện tớch xõy dựng: 105.166 m2, diện tớch vườn thớ nghiệm, thực hành sản xuất: 107.872 m2.

Hiện nay Nhà trường cú 20 phũng học lý thuyết, 3 phũng thực hành Cụng nghệ thụng tin, 3 phũng thớ nghiệm, thực hành chuyờn mụn, 1 nhà thư viện, 1 phũng họp 100 chỗ, 1 hội trường 1000 chỗ, 1 nhà ký tỳc xỏ cú 66 phũng khộp kớn với 400 chỗ ở, 1 sõn búng đỏ, 2 sõn búng chuyền, 3 sõn cầu lụng. Ngoài ra Nhà trường cũn nhiều thiết bị phục vụ cụng tỏc giảng dạy, học tập khỏc và nhiều cụng trỡnh phục vụ cho làm việc, giảng dạy và học tập đang tiếp tục được xõy dựng và hoàn thiện.

5. Ngành nghề đào tạo:

a. Trung cấp chuyên nghiệp: 5 ngành

- Ngành Trồng trọt

- Ngành Chăn nuôi - Thú y

- Ngành Lâm nghiệp

- Ngành Hạch toán kế toán

- Ngành Quản lý đất đai

b. Đại học hệ vừa làm vừa học liên kết:

- Ngành Trồng trọt

- Ngành Chăn nuôi - Thú y

- Ngành Lâm nghiệp

- Ngành Kế toán Doanh nghiệp

IV Cơ cấu tổ chức

1. Tổ chức bộ máy

1.1 Ban giám hiệu:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Phan Quang Dịu

Hiệu trưởng

CQ: 037.569.203

NR: 037.569.845

2

Hoàng Văn Thạo

Phú Hiệu trưởng

CQ: 037.569.756

NR: 037.951.464

3

Hoàng Ngọc Cao

Phú Hiệu trưởng

CQ: 037.569.210

NR: 037.839.142

1.2 Các phòng, khoa:

TT

Tên phòng, khoa

Số lượng cán bộ

Điện thoại

1

Phòng Đào tạo

5

037.569.211

2

Phũng Hành chính - Tổ chức

3

037.569.159

3

Phòng Cộng tác học sinh

5

037.569.751

4

Phũng Quản trị đời sống

11

037.569.750

5

Tổ tài vụ

2

037.569.388

6

Khoa Văn hóa cơ bản

13

 

7

Khoa Trồng trọt

9

 

8

Khoa Chăn nuôi – Thú y

10

 

9

Khoa Lâm nghiệp

8

 

10

Khoa Kinh tế

12

 

2.Tổ chức Đảng và các đoàn thể

2.1. Tổ chức Đảng: Ban chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đảng bộ nhà trường có 46 đảng viên, được chi ra 6 chi bộ: Chi bộ giáo viên Kinh tế - Văn hóa, chi bộ giáo viên Kỹ thuật, chi bộ Tổ chức - Tài vụ, chi bộ Quản trị đời sống, chi bộ Học sinh, chi bộ Hưu trí.

2.2. Tổ chức Công đoàn: Hiện nay nhà trường cú 81 đoàn viờn, BCH Cụng đoàn cơ sở gồm 7 đồng chớ. Cụng đoàn được chi thành 3 cụng đoàn bộ phận: Giỏo viờn, Hành chớnh - Tổ chức, Quản trị đời sống.

2.3. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: Hiện nay cú 970 đoàn viờn thanh niờn. BCH đoàn trường gồm cú 15 đồng chí, Đoàn trường được chia thành 26 chi đoàn, trong đú cú 2 chi đoàn giỏo viờn và 24 chi đoàn học sinh.

File đính kèm:
seo
своими руками
Bộ giáo dục
Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Công ty đại phúc
UBND-ThanhHoa
Thành Nhà Hồ
http://vovinamthanhhoa.org/

in tem bảo hành- thành lập văn phòng đại diện