linh tây tower

Hội nghị triển khai các quy định về hoạt động tư vấn du học

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC

Trần Đức Khoản, Phòng GDCN, Sở GD&ĐT Thanh Hóa

            Thực hiện Công văn số 254/HTQT ngày 20/3/2018 của Cục hợp tác Quốc tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH); trên cơ sở kết quả kiểm tra hoạt động dịch vụ TVDH trên địa bàn tỉnh, ngày 12/4/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định về hoạt động vụ tư vấn du học.

   Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Phòng PA83 - Công an tỉnh, Giám đốc các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp hướng dẫn thực hiện các Văn bản quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ TVDH, thông báo kết quả kiểm tra hoạt động TVDH trên địa bàn tỉnh năm 2017; có 07 ý kiến phát biểu đại điện các đơn vị TVDH góp ý về hoạt động TVDH; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Phòng PA83 - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị, Ông Hoàng Văn Thi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, chủ trì Hội nghị đã phát biểu chỉ đạo và thống nhất kết luận một số nội dung sau:

            Thứ nhất, Đối với các đơn vị đã đăng kí hoạt động TVDH tại Thanh Hóa

            Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật; quy định của Bộ Giáo dục và Đào tào, UBND tỉnh về quản lí hoạt động TVDH;

            Thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức dịch vụ TVDH, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi tư vấn du học, khi kí kết hợp đồng cho học sinh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người đi du học;

            Tăng cường công tác quản lí du học sinh; thường xuyên liên hệ với nhà trường và gia đình của du học học sinh do đơn vị tư vấn để phối hợp quản lí, giáo dục, tránh tình trạng học sinh bỏ học, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật;

            Lưu trữ các loại hồ sơ theo quy định của du học sinh đầy đủ, khoa học. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

            Khi thay đổi địa điểm kinh doanh dịch vụ TVDH cần có văn bản báo cáo về Sở GD&ĐT để theo dõi và quản lí.

            Thứ hai, Đối với các đơn vị chưa đăng kí hoạt động

            Yêu cầu ngừng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn cho đến khi được Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động theo đúng quy định;

            Lập hồ sơ đầy đủ theo đúng quy đinh tại Điều 108 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

            Thứ ba, Đối với phụ huynh và học sinh

            Để tránh tình trạng các công ty du học cung cấp thông tin không chính xác về khóa học, học phí, chi phí khác,… Sở GD&ĐT đề nghị phụ huynh trước khi kí kết hợp đồng với các đơn vị TVDH phải tìm hiểu, đọc kĩ các nội dung, điều khoản ghi trong hợp đồng, tuyệt đối không kí kết với các đơn vị hoạt động chưa được Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

            Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức hoạt động không đúng quy định, cung cấp thông tin sai sự thật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật báo ngay cho Sở GD&ĐT, các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lí, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người đi du học.

            Thứ tư, Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

   Đề nghị Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm, nắm bắt thông tin, giám sát các hoạt động của đơn vị kinh doanh dịch vụ TVDH đóng trên địa bàn; khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường báo cáo và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có biện pháp xử lý.

            Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên kiểm tra việc triển khai các hoạt động TVDH trên địa bàn như: Treo biển quảng cáo, thông báo tuyển sinh, tổ chức hội nghị, hội thảo,… xử lí kiên quyết, dứt điểm theo thẩm quyền các vi phạm; phản ánh kịp thời với Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng những vi phạm vượt quá thẩm quyền của cấp huyện để phối hợp xử lí.

Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD&ĐT; không cho các đơn vị TVDH chưa được cấp Giấy phép hoạt động TVDH tổ chức các hoạt động tư vấn du học cho học sinh của trường./.

 

 

 

File đính kèm:
seo
своими руками