linh tây tower

Thông báo đường dây nóng của Sở

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Hằng

Giám đốc

0912.987.739

2

Lê Văn Hoa

Phó Giám đốc

0916.259.888

3

Trần Văn Hoà

Phó Giám đốc

0903.464.595

4

Hoàng Văn Thi

Phó Giám đốc

0912.276.373

5

Lê Văn Nguồn

Chánh Thanh tra

0912.276.590

6

Trịnh Xuân Cảnh

Chánh Văn phòng

0913.269.225

File đính kèm: 2329.pdf
seo
своими руками