linh tây tower

Hướng dẫn ĐK Kinh doanh DV tư vấn du học

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

      Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu từ ngày 22/11/2016; Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện Công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/05/2017 của Cục đào tào với nước ngoài về việc hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch TVDH như sau:

      1. Tất cả các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH đều phải đăng ký hoạt động qua Sở GD&ĐT theo quy định.

      2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ TVDH (theo Điều 107, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP):

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ TVDH.

c) Đội ngũ nhân viên trực tiếp TVDH có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      3. Thủ tục để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH (quy định tại Điều 108, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP):

        3.1. Hồ sơ gồm:

        a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được TVDH;

         b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

        c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ TVDH; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH.

        3.2. Trình tự thực hiện:

          a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ TVDH;

        b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ TVDH và nêu rõ lý do.

       4. Các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý kinh doanh dịch vụ TVDH: Thực hiện theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

       Trên đây là hướng dẫn về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Đề nghị các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này. Mọi vấn đề về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH, yêu cầu liên hệ với Sở GD&ĐT Thanh Hóa (qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp), số 02, Hà Văn Mao, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa để được giải quyết./.

 
seo
своими руками