chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh mỹ phẩm son iope đèn sưởi nhà tắm hộp cơm hâm nóng chefman

Đột phá, bài toán đồng bộ

 

                       ĐỘT PHÁ, BÀI TOÁN ĐỒNG BỘ

 

Tham luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh tại Hội thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ngày 21/02/2013

 

Như Thanh là huyện miền núi có 11/17 xã, thị trấn thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, huyện không thuộc diện huyện nghèo 30A.

          Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh được thực hiện tốt, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh luôn quan tâm chăm lo tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục.Tuy nhiên, công tác phát triển giáo dục trên địa bàn huyện vẫn gặp không ít khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển giáo dục hiện nay. Chất lượng học sinh giỏi chưa xứng tầm với tiềm năng và vị thế của huyện.         

          Trước thực trạng trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện:

          - Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có tối thiểu 40% số trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, giai đoạn 2011 – 2015 ;

          - Đề án xây dựng Trường chất lượng cao THCS Thị trấn Bến Sung, giai đoạn 2013 – 2020 ;

          - Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giai đoạn 2013 – 2020.

          Các đề án trên tập trung vào các nhóm giải pháp chính giải quyết đột phá về chất lượng nói chung và chất lượng mũi nhọn nói riêng:

          1. Nhóm giải pháp về đổi mới công tác quản lý 

- Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt chú trọng  công tác chỉ đạo, điều hành của Phòng GD&ĐT. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm soát, đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học.

- Hiệu trưởng các nhà trường lấy kết quả bàn giao chất lượng làm căn cứ để giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên năm học mới. Lấy kết quả chất lượng cuối năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm học của giáo viên.

- Học sinh chuyển cấp, chuyển lớp phải được bàn giao cụ thể về chất lượng theo quy trình và quy định đã thống nhất.

- Phòng GD&ĐT căn cứ vào tình hình thực tế của các nhà trường để giao chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng vào đầu năm học. Lấy kết quả chất lượng cuối năm học để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

          2. Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên :

- Tiến hành rà soát tổng thể đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, sắp xếp lại theo tinh thần công văn 2138/UBND-VX ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bố trí, sắp xếp, cán bộ giáo viên tiểu học, THCS, chuyển một bộ phận giáo viên thừa sang thực hiện các nhiệm vụ khác. Không bố trí đứng lớp những giáo viên yếu về chuyên môn hoặc đạo đức nghề nghiệp không đảm bảo. Cương quyết thay thế những đồng chí cán bộ quản lý  hạn chế về năng lực, thiếu nhiệt tình, tâm huyết, nhiều năm liền (nửa nhiệm kỳ trở lên) chất lượng nhà trường không có chuyển biến hoặc chuyển biến chậm. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo tinh thần Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT; thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ CBQL hàng năm theo quy định của Điều lệ trường học. Không bổ nhiệm lại những CBQL để cho chất lượng giáo dục của đơn vị không có chuyển biến hoặc chuyển biến chậm.

- Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cốt cán ở các nhà trường, có chính sách ưu tiên xem xét trong đề bạt, bổ nhiệm đối với số CBGV cốt cán có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn.

          3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách.

          Huyện có cơ chế chính sách đối với nhà trường, giáo viên và học sinh trường chất lượng cao :

* Đối với nhà trường

- Đầu tư xây nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng khu nội trú học sinh.

- Kinh phí chi thường xuyên được hỗ trợ bằng 3 lần so với mức bình quân chung của các trường THCS.

- Mỗi năm hỗ trợ 100 triệu đồng để tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh 4 lớp chất lượng cao.

* Đối với CBGV (dạy các lớp chất lượng cao)

- Được bố trí không quá 8 tiết/tuần (kể cả công tác kiêm nhiệm)

- Được ưu tiên hỗ trợ kinh phí mua tài liệu, đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học tập kinh nghiệm hàng năm; ưu tiên xem xét nâng lương trước thời hạn, đề bạt bổ nhiệm CBQL khi đạt thành tích xuất sắc; được hưởng chế độ thù lao dạy bồi dưỡng học sinh giỏi; được thưởng khi có học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên theo luật thi đua khen thưởng hiện hành và số giải đạt được trong từng năm học.

* Đối với học sinh (học các lớp chất lượng cao)

- Học sinh vùng 135 được tuyển chọn về trường thị trấn thì hỗ trợ 50% mức lương tối thiểu/tháng x 9 tháng và được bố trí ở nội trú. Học sinh ở các xã tuyển chọn về học tại trường được bố trí ở nội trú, được hỗ trợ kinh phí học tập bằng 300.000đ/HS/tháng x 9 tháng.

Đối với các trường khác thực hiện thi đua khen thưởng theo quy chế của huyện.

          4. Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, thiết bị và xã hội hóa giáo dục.

Thực hiện Đề án trường chuẩn, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, với cơ chế chính sách huyện hỗ trợ: với xã 135 hỗ trợ 50%, thị trấn 30%, các xã khác 40%. Năm 2010 huyện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay có 19 trường đạt chuẩn, phấn đấu năm 2014 có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia nâng số trường chuẩn của huyện lên trên 40%.

          Thực hiện các nhóm giải pháp trên, đến năm học 2013 – 2014 giáo dục Như Thanh đã có bước đột phá về chất lượng mũi nhọn, kỳ thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay huyện có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển của tỉnh dự thi cấp quốc gia./. 

File đính kèm:
seo
своими руками

in tem bảo hành- thành lập văn phòng đại diện