linh tây tower

Danh mục trường (tên đăng nhập vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến) của các cơ sở giáo dục tỉnh Thanh Hóa

Sở GD&ĐT Thanh Hoa đã biên tập danh sách mã các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, đây cũng chính là tên tài khoản đăng nhập vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến của Bộ GD&ĐT. Đề nghị các đơn vị tải file về, kiểm tra và xóa các đơn vị thừa. Chú ý mã thống kê này phải trùng với mã trong PMIS.

File đính kèm: DM truong Thanh Hoa.xls
seo
своими руками
Bộ giáo dục
Hỗ trợ thi THPT và Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018
UBND-ThanhHoa
Đường dây nóng