linh tây tower

Các văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Các văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 02/VBHN-BGDĐT 24/12/2013 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
2 01/VBHN-BGDĐT 02/01/2014 Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
3 02/VBHN-BGDĐT 03/01/2014 Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
4 03/VBHN-BGDĐT 22/01/2014 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
5 04/VBHN-BGDĐT 27/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
6 05/VBHN-BGDĐT 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non
7 06/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
8 07/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
9 08/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
10 09/VBHN-BGDĐT 07/03/2014 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
11 10/VBHN-BGDĐT 14/03/2014 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
File đính kèm:
seo
своими руками