linh tây tower

Văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
 1  42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC   31/12/2013  05/03/2014 Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
 2  01/2014/TT-BGDĐT  24/01/2014  16/03/2014 Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 3  02/2014/TT-BGDĐT  08/02/2014  25/03/2014 Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 4  03/2014/TT-BGDĐT  25/02/2014  11/04/2014 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
 5  04/2014/TT-BGDĐT  28/02/2014  15/04/2014 Thồng tư Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 6  05/2014/TT-BGDĐT  28/02/2014  14/04/2014 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15   tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 7  06/2014/TT-BGDĐT  11/03/2014  25/04/2014 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
8  07/2014/TT-BGDĐT  14/03/2014  29/04/2014 Thông tư Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
9  08/2014/TT-BGDĐT  20/03/2014  05/05/2014 Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

10  09/2014/TT-BGDĐT  25/03/2014   Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm:
seo
своими руками