linh tây tower

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau :

File đính kèm: KH_PBGDPL_2014_514.pdf
seo
своими руками