linh tây tower

Thông báo văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật

Kính gửi: Trưởng các phòng, ban cơ quan Sở;Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố; Hiệu trưởng trường THPT, TCCN và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2013-2014, sau khi tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học những văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, sửa đổi, bổ sung và những văn bản thay thế như sau:

 
File đính kèm: TB_VB_het_hieu_luc_331.pdf
seo
своими руками