Kết luận về việc kiểm tra thực hiện quy định các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các đơn vị, trường học thuộc Thành phố Thanh Hóa năm học 2013-2014

 

Thực hiện Chỉ thị số: 18/CT-UBND ngày 27/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học  2013-2014 tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa,

Xét báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận:

seo
своими руками