Một số phương pháp giải bài toán “tìm nghiệm nguyên”

Bài toán “Tìm nghiệm nguyên” là một trong những dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là dạng toán khá hay và sẽ tương đối khó với những ai ít tìm hiểu và làm quen với dạng toán này. Trên cơ sở tìm tòi nhiều cách giải khác nhau của một bài toán tìm nghiệm nguyên, tôi đã rút ra một số phương pháp cơ bản để giải bài toán “Tìm nguyện nguyên”, xin trình bày để bạn đọc tham khảo, trao đổi và chia sẻ.

seo
своими руками