đèn sưởi đèn sưởi| tai viber cho android

Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5737/BGDĐT-GDTH về việc thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Từ năm học 2013-2014, học sinh học tại các trường dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ được đánh giá theo công văn này. Sau đây là tóm lược nội dung cơ bản của công văn và những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành.

 

THANH HÓA

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM

 

                                                                              Vũ Duy Cảng

                                                                       Trưởng phòng GDTH

 

            Dự án “Mô hình trường học mới tại Việt Nam” viết tắt là VNEN được triển khai thực hiện tại Thanh Hóa vừa tròn một năm học. Thời gian đầu, việc triển khai Dự án gặp vô vàn  khó khăn, thách thức: nào là tài liệu cấp vừa chậm, vừa thiếu, nào là kinh phí hỗ trợ chưa có mà trang trí, tổ chức lớp học việc gì cũng cần đến tiền,… nhưng thách thức lớn nhất là phương pháp dạy học hoàn toàn mới: học sinh tự quản, tự lực trong mọi hoạt động, phải tự đọc hiểu tài liệu và làm việc theo nhóm, làm việc cá nhân, trong khi học sinh vừa học xong lớp 1, kĩ năng đọc hiểu của các em còn nhiều hạn chế, nhất là học sinh ở các vùng miền núi cao và dân tộc ít người. Giáo viên vô cùng vất vả trong việc kèm cặp, hướng dẫn hoạt động nhóm và cá nhân. Nhóm trưởng phải điều hành nhóm mình thực hiện các hoạt động được nêu trong tài liệu. Bước đầu các em còn nhút nhát, chưa biết làm như thế nào, giáo viên lại phải hướng dẫn rất tỉ mỉ nên càng vất vả nhiều hơn. Khó khăn thách thức là thế, nhưng với sự chỉ đạo sát sao và động viên khích lệ thường xuyên từ Bộ, Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự cố gắng nỗ lực của các nhà trường, của giáo viên và học sinh, sự đồng thuận và hỗ trợ của cộng đồng,… nên mọi khó khăn thách thức đã được khắc phục, các hoạt động của dự án dần đi vào nền nếp, giáo viên và học sinh tự tin hơn vào cách dạy, cách học theo mô hình mới. Điều đáng ghi nhận từ Dự án là cuối năm học, các nhà trường và giáo viên trực tiếp dạy học rất phấn khởi, tự tin, thích dạy theo mô hình. Chất lượng học sinh có những khởi sắc, không chỉ các em tự tìm tòi, khám phá để chủ động chiếm lĩnh kiến thức một cách vững chắc mà nhiều kĩ năng sống quan trọng được hình thành như kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng trình bày trước đám đông, kĩ năng tổ chức các hoạt động,… các em mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều.

Để giúp bạn đọc có thêm niềm tin về những nhận định, đánh giá khái quát về thành công bước đầu của dự án nêu trên, xin giới thiệu đôi nét về dự án này và việc triển khai, thực hiện ở Thanh Hóa.

            I/ Tổng quan về Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam.

            1. Tóm tắt Dự án:

            - Tên Dự án: Mô hình trường học mới tại Việt Nam (GPE-VNEN hoặc VNEN).

            - Nhà tài trợ: Quỹ hỗ trợ toàn cầu về giáo dục (GPE) (viện trợ không hoàn lại).

            - Thời gian: 3 năm, từ năm 2012 đến 2015.

            - Kinh phí viện trợ: 84,6 triệu USD.

            - Quản lí Dự án: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Phạm vi hỗ trợ của Dự án:

            Nhóm 1: Gồm 20 tỉnh khó khăn, có 1240 trường tham gia dự án.

            Nhóm 2: Gồm 21 tỉnh trung bình, mỗi huyện có 1 trường, tổng có 183 trường tham gia dự án.

            Nhóm 3: Gồm 22 tỉnh thuận lợi, mỗi tỉnh có 1 trường, tổng có 22 trường tham gia dự án.

            3. Mục tiêu của Dự án:

            - Tạo điều kiện cho trẻ em thuộc các nhóm trẻ khó khăn hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học có chất lượng bằng cách thông qua đổi mới sư phạm, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy-học.

            - Rút ra những bài học thực tiễn có giá trị về đổi mới sư phạm trên toàn quốc để đạt được giáo dục có chất lượng và bền vững.

            4. Các thành phần của Dự án:

            - Thành phần 1: Phát triển tài liệu đổi mới sư phạm (1,78 triệu USD).

            - Thành phần 2: Tập huấn và cung cấp tài liệu (24,3 triệu USD).

            - Thành phần 3: Hỗ trợ cấp trường để triển khai (47,09 triệu USD).

            - Thành phần 4: Quản lí Dự án và truyền thông (6,75 triệu USD).

            Các tỉnh thuộc nhóm ưu tiên 1 được hưởng lợi cả 4 thành phần của Dự án.

            5. Sự đổi mới của Dự án:

            - Thiết kế và viết mới tài liệu “Hướng dẫn học” cho học sinh.

            - Tổ chức cho học sinh tự học.

            - Tài liệu tập huấn kế thừa và tích hợp các tài liệu tiềm năng; tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tại chỗ.

            - Đổi mới tổ chức triển khai: triển khai đồng bộ theo hệ thống quản lí ngành.

            II/ Triển khai VNEN tại Thanh Hóa

1. Vài nét về đặc điểm tình hình.

            - Tham gia Dự án VNEN, Thanh Hoá có 91 trường tiểu học, được phân bổ  ở cả 27 huyện , thị xã, thành phố. Tổng số 34 điểm trường lẻ (có 11 điểm trường lẻ được tham gia nhóm quỹ 2).

            Các đơn vị có 2 trường tham gia: Thị xã Sầm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, huyện Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Lang Chánh, Mường Lát.

            Các đơn vị có 3 trường tham gia: Thành phố Thanh Hóa, huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Bá Thước.

            Đơn vị có 5 trường tham gia: Huyện Cẩm Thủy

            Các đơn vị có 4 trường tham gia: 14 huyện còn lại.

            - Sự hỗ trợ của Dự án đối với các trường tham gia Dự án:

            + Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

            + Cấp toàn bộ tài liệu học tập cho học sinh học Dự án.

            + Hỗ trợ mỗi năm (trong 3 năm): Quỹ 1, mỗi trường 4000 USD và mỗi điểm lẻ được cộng thêm 1000 USD. Số tiền này chủ yếu chi cho bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường và mua sắm, sửa chữa nhỏ. Dự án không đầu tư xây dựng cơ bản.

            + Cung cấp máy móc, trang thiết bị trong vòng 3 năm: khoảng 100 triệu tiền thiết bị cho mỗi trường (BQLDA Trung ương mua và cấp).

            + Thanh Hóa được chọn 11 điểm trường lẻ khó khăn để được hưởng Quỹ 2: 4000 USD/điểm lẻ. Số tiền này chủ yếu cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh.

            2. Các hoạt động đã và đang triển khai ở các nhà trường.

            2.1. Bồi dưỡng giáo viên: Đã thành lập các cụm trường thành tiểu trung tâm bồi dưỡng. Dự án chi trả kinh phí tập huấn giáo viên dạy theo mô hình trường học mới và chi kinh phí hỗ trợ sinh hoạt chuyên môn trường (hai tuần 1 lần theo quy định), sinh hoạt chuyên môn tại tiểu trung tâm (hai tháng 1 lần).

            2.2. Tổ chức lớp học: Đã thực hiện việc bầu Hội đồng tự quản học sinh theo lớp; sắp xếp bàn ghế lớp học theo nhóm học tập; trang trí lớp học theo hướng dẫn của mô hình.

            2.3. Tổ chức dạy học theo mô hình: các nhà trường đã tổ chức dạy học theo tài liệu “Hướng dẫn học” và các hoạt động giáo dục bước đầu có hiệu quả.

            2.4. Kinh phí: Kinh phí Quỹ 1 đã được Ban Quản lí Dự án trung ương chuyển về và được Ban quản lí Dự án tỉnh cấp đầy đủ vào tài khoản của các nhà trường từ tháng 3 năm 2013 (chuyển trong vòng không quá 5 ngày ngay sau khi nhận được kinh phí từ Bộ). Bộ đã có những văn bản hướng dẫn chi tiêu cụ thể. Riêng quỹ 2, Bộ chưa cấp và cũng chưa cấp các máy móc, trang thiết bị cho các nhà trường.

            Đến thời điểm này có thể nói: việc triển khai thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi vào ổn định và đạt được những thành quả bước đầu. Đó là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Dự án trong thời gian tiếp theo./.

 

File đính kèm:
seo
своими руками