linh tây tower

Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa

Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3190/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chi tiết các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm: d3190.pdf
seo
своими руками