chung cu hacc1 le van luong

Quyết định ban hành v/v dạy thêm, học thêm

Quyết định 2381/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 ban hành qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bản tỉnh Thanh Hóa. (Mời đọc file đính kèm)

File đính kèm: d2381 Day them hoc them.pdf
seo
своими руками
Bộ giáo dục
Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Công ty đại phúc
UBND-ThanhHoa
Thành Nhà Hồ
http://vovinamthanhhoa.org/

toa c kim van kim lu