Thống kê kết quả thi đại học năm 2009 của các trường THPT, trung tâm GDTX trong tỉnh.

Sau khi nhận được file Excel ghi kết quả thi Đại học của học sinh Thanh Hóa năm 2009, Sở đã tiến hành thống kê và sắp xếp kết quả theo: THPT, BTTHPT, Miền núi, miền xuôi (vào xem chi tiết và tải file đính kèm)

File đính kèm: Download

Xem các tin khác

Bộ giáo dục
Cong ty Hpec
BINH TAY IMPORT EXPORT J.S.C
Banner quảng cáo