KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012- 2013 CỦA NGÀNH GD&ĐT THANH HÓA

Ngày 31 tháng 8 năm 2012, căn cứ chỉ thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hoạt động của toàn ngành GD&ĐT Thanh Hóa.

 

   KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012- 2013 CỦA NGÀNH GD&ĐT THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 551 /QĐ-SGDĐT ngày 31 /8/2012 của Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm học 2012-2013 )

          I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các đơn vị, trường học trong tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường: 5/9/2012".

Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, nhất là đối với các lớp đầu cấp, nhằm giúp học sinh làm quen vớithầy cô giáo, bạn bè và phương pháp học tập ở cấp học mới, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cựchiệu quả gắn với kỷ niệm 44 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968- 15/10/2012); phát động "Tháng an toàn giao thông", “Tháng Khuyến học”; tiếp tục thực hiện phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt nhất trong học tập; tiếp tục triển khai phong trào phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống ma tuý, HIV/AISD năm 2012;

Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, ớng tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2012.

Tổ chức Hội thảo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo miền núi Thanh Hoá giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 196-QĐ/TU ngày 27/4/2011 của Tỉnh uỷ và Quyết định số 278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh hoá về việc ban hành chương trình công tác năm 2012.

Triển khai Kế hoạch thức hiện đề án cũng cố và phát triển các trường phổ thông DTNT theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ..

        Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của Sở và huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý thu- chi, khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị, trường học tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp QLGD và nâng cao chất lượng giáo dục từng cấp học, bậc học;

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo năm học nhằm khắc phục những yếu kém và tồn tại trong các năm học trước; thực hiện nghiêm túc đúng quy định về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức Hội nghị cán bộ CNVC và Đại hội Đoàn (Đội) hoàn thành chậm nhất vào 30/9/2012; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ năm học, Quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ trường học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

           + Thứ 2 ngày 03/9/2012. Khai giảng tại các trường: THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, THPT Nông Cống 1, phổ thông DTNT Lang Chánh.

          + Thứ 3 ngày 04/9/2012. Khai giảng tại các trường: THPT Lương Đắc Bằng; THPT Triệu Sơn 2; THPT Như Xuân; THCS DTNT Lang Chánh; THCS DTNT Quan Hóa; THPT Bỉm Sơn, TX Bỉm Sơn; THPT Bá Thước; THCS Phú Nhuận, Như Thanh; THPT Lam Kinh; Trường Mầm non Trường Thi B- TPTH

          + Thứ 4 ngày 05/9/2012. Khai giảng tại các trường: THPT Chuyên Lam Sơn; THPT Thạch Thành 3; THPT Cầm Bá Thước; THPT Quan Sơn; THCS Quang Trung, TPTH; Tiểu học Định Tân, Yên Định; THPT DTNT tỉnh; THPT Lê Lợi, Thọ Xuân; THCS DTNT Ngọc Lặc; THPT Hậu Lộc 4; THPT Tĩnh Gia 2

                    + Thứ 6 ngày 07/9/2012. Khai giảng tại Trung tâm GDTX Quảng Xương, Vĩnh Lộc.

           - Triển khai phát động phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý HIV/AISD; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khoá, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm...

- Các đơn vị, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học, xác định các chỉ tiêu thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012-2013.

          - Thực hiện tháng an toàn giao thông; thanh tra, kiểm tra, thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia theo đề nghị của các huyện, thị, thành phố.

          - Thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2012-2013

          - Các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT báo cáo thống kê tình hình đầu năm học (trước ngày 15/9/2012).

          - Tổng hợp tình hình sau khai giảng năm học mới

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 Tổ chức các hoạt động Khai giảng trường TCCN, bắt đầu thực hiện tuần lễ “Học tập suốt đời” và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng; kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục 15-10, Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm 61 năm thành lập Công đoàn giáo dục Thanh Hóa; Kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực". Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chỉ đạo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012. Thanh tra các đơn vị, trường học và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên; kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ và chủ đề năm học;

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng XHHT (2001-2010), 5 năm thực hiện Quyết định 112 và Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khoá X.

Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị của Bộ, của tỉnh; triển khai Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

           Tổng hợp kế hoạch phát triển năm học 2013-2014 báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với các Sở liên quan dự toán ngân sách năm 2013.

 Tổ chức Hội thảo lần thứ 2 và báo cáo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo Thanh Hoá giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” với UBND tỉnh.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 -  Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng.

          - Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm trong tr­ường học. Kiểm tra công tác chuyên môn các trường THPT, trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

          - Các khối thi đua họp giao ban lần thứ nhất. Hội nghị đánh giá sau 1 năm triển khai Kế hoạch "Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi".

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2012-2013

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012.

          - Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9 THCS.

- Thanh tra giáo dục, thực hiện đổi mới công tác QLGD tại các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, đơn vị trực thuộc. Kiểm tra chuyên môn và PCGDTH đúng độ tuổi, phổ cập THCS tại các huyện; Kiểm tra và đề nghị các trường học đạt chuẩn quốc gia. Làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL tại các tr­­ường THPT, đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra và đề nghị công nhận tr­ường học đạt chuẩn quốc gia theo đề nghị của các đơn vị; kiểm tra công tác chuyên môn và phổ cập GDMN 5 tuổi  tại các huyện.

           - Tiếp tục tổ chức diễn đàn, trao đổi trong các đoàn thể ở tr­ường học và địa phương về trách nhiệm, các biện pháp và hình thức tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Bác Hồ với giáo dục.

          - Giám đốc Sở GD&ĐT làm việc với một huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

        Tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 30 ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11;  chỉ đạo các đơn vị, tr­ường học tổ chức Hội thi giáo viên giỏi và các phong trào thi đua, thông qua tổ chức các hoạt động để giáo dục cho học sinh truyền thống “Tôn sư - trọng đạo”, "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường (Năm chẵn) và đón nhận Huân chương lao động.

         Chỉ đạo các cấp học, ngành học rà soát ch­ương trình, kịp điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo nhiệm vụ năm học, đặc biệt là khối lớp 12; tập trung triển khaicác giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

       Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm học 2012-2013.

       Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và người học trong toàn ngành; đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lương công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

       Các địa phương, đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an huyện để có giải pháp quản lý học sinh bán trú, học sinh trọ tại các khu vực dân cư để tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập tốt, đồng thời tham gia tích cực phòng, chống tội phạm và TNXH.

       Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

        Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên môn ở các cấp học, ngành học và trình độ đào tạo; thanh tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc. Các cấp quản lý giáo dục tăng cư­ờng công tác tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ  

          - Thanh tra dạy thêm, học thêm, thu chi ngoài ngân sách tại các đơn vị, trường học. Kiểm tra công nhận tr­ường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, bậc học theo đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai chủ đề năm học tại các đơn vị, trường học trong tỉnh.

          - Kiểm tra công tác chuyên môn THCS, THPT, GDTX; kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng thiết bị và các trang thiết bị đ­ược trang cấp tại các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra trường mầm non thực hiện chương trình GDMN mới.

- Báo cáo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo Thanh Hoá giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” với UBND tỉnh.

          - Kiểm tra hoạt động Công đoàn, hoạt động VSTBPN và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 12 năm 2012.

          - Tổ chức các hoạt động Ngày Di sản văn hoá- Ngày về nguồn vào dịp ngày 23/11/2011.

          - Kiểm tra công tác phổ cập GDMN 5 tuổi tại các huyện.

  - Kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12; hoạt động theo chủ đề "Thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.

      Tổ chức phát động, triển khai đợt 2 tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học; Tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục.

 Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; lựa chọn và giới thiệu những gương điển hình về giáo viên, học sinh, cán bộ QLGD để gặp mặt tại các huyện, thị xã, thành phố.

          Các cấp quản lý giáo dục tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình, chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của giáo viên đối với học sinh, nhất là xếp loại văn hoá tại các trường THCS, THPT, GDTX.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư­ số 09/2009/TT - BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện “3 công khai” đối với cơ sở giáo dục; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Các trường học và cơ sở giáo dục- đào tạo thực hiện kiểm kê tài sản và thanh quyết toán tài chính năm 2012.

          Làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường THPT; hoàn chỉnh hồ sơ cho cán bộ, giáo viên về nghỉ chế độ BHXH.

           Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi d­ưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2012.

          Giám đốc Sở GD&ĐT làm việc tại một địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

            B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ   

- Các đơn vị, trường học tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐND và ngày Hội Quốc phòng toàn dân; chuẩn bị và tổ chức thi Học kỳ I nghiêm túc theo tinh thần đổi mới công tác kiểm tra đánh giá và cuộc vận động “Hai không".

          - Thanh tra, kiểm tra chuyên môn các huyện, thị, thành phố; Kiểm tra thực hiện các nội dung Nghị quyết 37 tại các huyện miền núi. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và chủ đề năm học ở một số đơn vị, trường học; thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia theo đề nghị của các đơn vị.

          - Phối hợp với Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch năm học 2013-2014. Hướng dẫn thanh, quyết toán tài chính cuối năm 2012.

          - Kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác phối hợp giữa Sở và Hội Khuyến học năm học 2012 - 2013 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.        

          - Thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh.

          - Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 THPT, BTTHPT

          - Hội thi giáo dục quốc phòng các trường THPT cấp tỉnh.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

    Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên (9/1). Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở các cấp học, bậc học; thanh tra, kiểm tra việc đánh giá xếp loại học kỳ I, bảo quản và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông,

       Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết. Kiểm tra chuyên môn các cấp học, bậc học; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học; thanh tra giáo dục các huyện, các trường THPT.

       Các đơn vị, trường học trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết.

          Tổ chức Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2012-2013; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi Thanh Hoá giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020”.

          Các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị trường học rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm học; tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm năm học một cách tích cực.

         Tổ chức gặp gỡ các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ Bảo hiểm xã hội đợt 2 năm 2012. Thực hiện kế hoạch biên chế theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên về nghỉ BHXH.

        Tiếp tục kiểm tra phổ cập GDTH đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập GDMN 5 tuổi; Kế hoạch dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học; kiểm tra và đề nghị công nhận tr­ường học đạt chuẩn quốc gia và công tác thiết bị giáo dục, thực hiện các nội dung Nghị quyết 37; kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Giám đốc Sở làm việc với một huyện về thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015;

Các phòng GD&ĐT, các trường THPT, đơn vị trực thuộc gửi báo cáo Sơ kết học kỳ I về Sở Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 15/01/2013).

            B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

- Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2012-2013 toàn ngành.

- Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ban giám đốc Sở và Ban thường vụ Công đoàn ngành.

          - Thi học sinh giỏi giải Toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh THCS, THPT, BTTHPT.

          - Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 

          - Triển khai kế hoạch phát triển năm học 2013-2014 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. H­ướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2013; quyết toán ngân sách năm 2012. Các huyện và các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kinh phí Chương trình mục tiêu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

            - Kiểm tra chuyên môn các các cấp học, bậc học, phổ cập GDMN 5 tuổi, dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại các huyện.

         - Triển khai kinh phí Cơ quan Sở và các Chương trình mục tiêu năm 2013

- Thu và tổng hợp Báo cáo sơ kết học kỳ I của các đơn vị, trường hoc.

          - Giám đốc Sở GD&ĐT làm việc với một địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX, kết thúc Học kỳ I vào ngày 04/01/2013.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          Các đơn vị, trường học tổ chức kỷ niệm lần thứ 83, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (3-2-1930 – 3-2-2013); tổ chức có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thông qua các hoạt động thi đua theo chủ đề, chủ điểm, gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo";

         Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ Tết đúng lịch, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh; các văn bản hư­ớng dẫn của Sở về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo và các vật liệu gây nổ; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT trư­ớc, trong và sau tết; tổ chức trồng cây đầu xuân theo nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          Tập trung củng cố, duy trì tốt các nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết; chỉ đạo triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi. Quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn và duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là học sinh ở khu vực miền núi, vùng biên giới; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2012-2013; đánh giá việc triển khai, thực hiện các hoạt động trước trong và sau Tết.

          Chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức thi chọn và tập huấn các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia máy tính cầm tay cấp THCS, THPT, BTTHPT. Chỉ đạo các đơn vị bồi dưỡng học sinh giỏi để chuẩn bị thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh THCS, THPT và bổ túc THPT năm học 2012-2013.

Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học về thực hiện nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học.

          B.KẾ HOẠCH CỤ THỂ  

         - Thanh tra, kiểm tra chuyên môn các huyện, thị, thành phố; Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và chủ đề năm học; kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.

         - Các khối thi đua tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2.

          - Kiểm tra và đề nghị công trường học đạt chuẩn quốc gia theo đề nghị của các đơn vị.

          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy tiếng Anh cấp tiểu học, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi tại các huyện, thị, thành phố.

          - Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia giải Toán bằng máy tính cầm tay.

          - Các trường học nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 05/2/2013 đến hết ngày 14/02/2013.

          - Trao đổi kế hoạch giáo dục với các địa phương, các đơn vị trực thuộc.

VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

           Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; hoạt động theo chủ đề "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp"; tiếp tục củng cố và xây dựng các nề nếp dạy và học; tổ chức tốt các hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

           Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trư­ờng tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên môn từng giáo viên, kết hợp rà soát, đánh giá phân loại cán bộ giáo viên để thực hiện tinh giản biên chế trong ngành giáo dục.

          Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi và công tác thanh tra thi tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2012, triển khai công tác thanh tra thi TN và tuyển sinh năm 2013. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá THCS, THPT và BTTHPT. Thi học sinh giỏi quốc gia máy tính cầm tay cấp THCS, THPT, BTTHPT

           Kiểm tra chuyên môn các ngành học, cấp học; kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở một số đơn vị; kiểm tra công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị.

 Giám đốc Sở làm việc với một địa phương về thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015;

Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

            B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá THCS, THPT, BTTHPT.

          - Thi Bé khoẻ, bé thông minh bậc học mầm non cấp tỉnh

          - Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3 tại các đơn vị, trường học.

          - Thanh tra giáo dục, kiểm tra chuyên môn và chủ đề năm học tại các huyện, thị, thành phố.

          - Kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT

          - Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất l­ượng giáo dục tại các tr­ường học, kiểm tra các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm và các hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các đơn vị, trường học.

          - Các cấp QLGD tiến hành tự kiểm tra nội bộ để đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các cuộc vận động và chủ đề năm học; các phòng giáo dục, trường THPT chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban theo cụm thi đua.

VIII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5; duy trì nề nếp dạy và học, quy chế chuyên môn; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ tr­ường học, đánh giá, cho điểm, xếp loại học sinh cuối học kỳ và cả năm học. Tăng cư­ờng thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn giáo viên; tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, đơn vị.

         Kiểm tra công tác thi đua, công tác chuyên môn, hoạt động Công đoàn cơ sở và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tại các đơn vị trường học. Tổ chức gặp gỡ cán bộ cốt cán của ngành nghỉ BHXH đợt 1/2012.

          Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT  ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thanh tra, kiểm tra việc cụ thể hoá các nội dung và thời điểm công khai tại các đơn vị.

Chuẩn bị mọi điều kiện cho tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012 (kiểm tra hồ sơ thi, h­ướng dẫn nghiệp vụ thi, chuẩn bị CSVC và các điều kiện an toàn cho các kỳ thi...). Xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. H­ướng dẫn các phòng giáo dục, các trư­ờng THCS , THPT chuẩn bị công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT, lớp 6 THCS năm học 2012 – 2013.

Thu hồ sơ ĐKDT tuyển sinh vào các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2012.

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên năm 2012 cho các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, đơn vị trực thuộc.                             

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Các đơn vị, trường học đánh giá việc triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

          - Chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT.

          - Chỉ đạo công tác thi đua khen th­ưởng năm học 2012-2013.

          - Thanh tra giáo dục các huyện, thị, thành phố; thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các trường THPT, TCCN. Kiểm tra công tác chuyên môn THCS, THPT. Thẩm định, đề nghị công nhận tr­ường đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học; Kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và kiểm tra đánh giá chuẩn Giáo viên mầm non theo Quyết định số 02 của Bộ GD&ĐT tại các huyện.

          - Hội nghị tổng kết công tác KHTC năm học 2012-2013, triển khai công tác KHTC năm học 2013-2014.

          - Giao lưu học sinh giỏi tiểu học cấp tỉnh.

          - Thu hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2013.

          - Giám đốc Sở GD&ĐT làm việc với một địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

IX. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các trường học, cơ sở giáo dục thi đua lập thành tích Chào mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ; chuẩn bị tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" tại các đơn vị, trường học. Tổ chức tổng kết năm học và chia tay học sinh lớp cuối cấp ra trường.

 Tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học hoàn thành ch­ương trình, hoàn tất thủ tục hồ sơ, sổ sách cá nhân giáo viên, hồ sơ nhà tr­ường, hồ sơ học sinh, hồ sơ thi đua và tiến hành tổng kết năm học 2012 – 2013 theo biên Quyết định chế năm học. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

           Tập trung các điều kiện cho tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT  và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; Tổ chức quán triệt Quy chế thi và tuyển sinh năm 2013 đến cán bộ, giáo viên, HSSV trong toàn ngành.

Hướng dẫn các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hè năm 2013; phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn để bàn giao học sinh cho các địa ph­ương trong hè.

           Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho CBGV nghỉ hè năm 2013. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2013-2014 cho các trường THPT và đơn vị trực thuộc. Tổ chức Hội nghị bình xét thi đua các vùng miền trong tỉnh.    

 Tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chư­ơng trình, công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013; thanh tra thi ở tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX huyện, thị, thành phố.

            B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Kiểm tra việc thực hiện ch­ương trình, quy chế chuyên môn THCS, THPT, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các điều kiện chuẩn bị cho học sinh tham gia dự thi tốt nghiệp năm học 2012-2013. Công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT.

          - Hội đồng kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; kiểm tra công nhận các huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập năm 2013.

- Các trư­ờng học tổ chức thi Học kỳ II nghiêm túc để kết thúc năm học; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT tại tất cả các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh theo Quy chế thi tốt nghiệp.

- Triển khai công tác thanh tra thi; tham mưu tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để rút kinh nghiệm các kỳ thi năm 2012, nhằm thực hiện tốt các kỳ thi năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các khối thi đua tổ chức Hội nghị bình xét thi đua năm học 2012-2013.

- Tổ chức thanh tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2013 tại các hội đồng thi. Thẩm định công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia theo đề nghị của các đơn vị.

          - Khảo sát các đơn vị được đề nghị khen thưởng năm học 2012-2013.

          - Tổ chức Lễ trao th­ưởng cho học sinh đạt giải quốc gia và giải nhất cấp tỉnh các môn văn hoá nhân ngày sinh nhật Bác 19/5.

- Chuẩn bị tổ chức cho giáo viên vùng cao, cốt cán của ngành nghỉ BHXH về nghỉ d­ưỡng hè tại thị xã Sầm Sơn theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày kết thúc năm học 2012-2013: GDMN, GDTH, GDTX vào ngày 20/5/2013; Giáo dục Trung học chậm nhất vào ngày 25/5/2013.

X. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

           Tổ chức các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; chỉ đạo công tác coi, chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT, công bố kết quả thi theo đúng thời gian quy định của Bộ; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản chỉ đạo, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong giáo dục phổ thông.

Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT, đơn vị trực thuộc nạp báo  cáo tổng kết năm học theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch thời gian  năm học 2012-2013 (trước ngày 5/6/2013).

Tiếp tục tổ chức các hoạt động hè theo hướng dẫn của ngành; đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất trường học theo hướng dẫn của ngành.

            B.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Chỉ đạo các trường THPT và phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên năm học 2013 – 2014.

          - Thẩm định khen cao các đơn vị; tổ chức chỉ đạo các cơ sở, phòng, ban cơ quan Sở hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2012- 2013.

          - Tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2013; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Lam Sơn, lớp 10 THPT năm học 2013-2014.

          - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề hè năm 2013 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học.

          - Triển khai các đợt nghỉ d­ưỡng hè tại Sầm Sơn cho giáo viên 11 huyện miền núi trong tháng 6/2013.

          - Hội nghị xét thi đua năm học 2012-2013 của Ngành GD&ĐT.

          - Chuẩn bị các chỉ tiêu điều kiện phục vụ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014.

          - Thanh tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT, BT THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014; kiểm tra công nhận các huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Tổng hợp báo cáo thống kê cuối năm học 2012-2013; thảo luận Kế hoạch tài chính với Bộ GD&ĐT năm học 2013-2014.

XI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2013

A.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Th­ương binh, Liệt sỹ 27/7; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ.

      Chuẩn bị nội dung tổng kết năm học 2012 – 2013, tổng kết 5 năm phát động phong trào  thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch năm học theo cấp học, bậc học; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trên tinh thần cập nhật thông tin và xây dựng kế hoạch hoạt động của toàn ngành...

          Tập trung các chỉ tiêu điều kiện phục vụ cho chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; Chỉ đạo các địa ph­ương tăng cư­ờng CSVC tr­ường học; huy động các nguồn lực tập trung cho giáo dục và đào tạo; phương án bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên năm học 2013-2014.

          Triển khai các công tác 6 tháng cuối năm 2013 theo kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh; hoàn thành các các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Ngành trong năm 2013.

            B.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Tập huấn cho giáo viên các bộ môn; triển khai công tác bồi d­ưỡng cấp

chứng chỉ năm 2013.

          -Thanh tra thi vào các tr­ường đại học, cao đẳng, TCCN năm 2013; thanh tra thực hành tích kiệm, chống lãng phí tại các trường THPT huyện Nông Cống.

          - Duyệt kết quả thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT năm 2013.

          - Tham gia giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc.

          - Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm nhân ngày 27/7/2013.

          - Chấm thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn; tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014.

XII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2013

A. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; chỉ đạo các địa phư­ơng tăng c­ường CSVC tr­ường học; huy động các nguồn lực tập trung cho giáo dục và đào tạo; tập trung huy động học sinh ra lớp, duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014.

         Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhiệm vụ năm học 2013-2014 về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, về CSVC và trang thiết bị dạy học, về các nguồn lực, về tài chính và kế hoạch xã hội hoá giáo dục theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

          Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời các phòng GD&ĐT, các trường THPT, đơn vị trực thuộc tổ chức tại các huyện, thị, thành phố.

         Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định Số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo dục mầm non.

          B.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          - Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới về cơ sở vật chất; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015.

          - Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014; Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trên địa bàn toàn tỉnh.

          - Chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014 tại các huyện, thị xã, thành phố. Thanh tra thi vào các Tr­ường TCCN trên địa bàn tỉnh.

          Trên cơ sở kế hoạch toàn ngành, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, cơ sở giáo dục- đào tạo xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ và chủ đề năm học đạt hiệu quả, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, của tỉnh và hướng dẫn của ngành./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Xem các tin khác