đèn sưởi đèn sưởi| tai viber cho android

Kế hoạch năm học 2012-2013 bậc học Mầm non

Ngày 31 tháng 8 năm 2012 Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của bậc học Mầm non tỉnh Thanh Hóa. Sở GD&ĐT đã căn cứ các chỉ thị của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa để xây dựng kế hoạch sát với thực tế của Thanh Hóa

 
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012 - 2013

BẬC HỌC MẦM NON

 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/07/2012 của Bộ GD&ĐT về trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2012 - 2013.

- Căn cứ Công văn số 5396/BGD&ĐT - GDMN ngày 20/08/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2012 - 2013.

- Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 11/07/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về  việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2012 - 2013 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên.

Sở Giáo dục & Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác năm học 2012 - 2013 Bậc học Mầm non như sau:

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

triển khai thực hiện của Sở GD&ĐT

Một số nội dung

chỉ đạo các huyện, thị, thành phố

Tháng

08/2012

- Chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa chỉ đạo  Trường MN Trường Thi B  tổ chức khai giảng điểm  vào ngày 4/9/2012

- Các đơn vị chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện ngày tựu trường và ngày hội đến trường của bé (5/9/2012).

- Tổ chức chuyên đề hè cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán.

- Các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch năm học 2012 - 2013.

-  Hướng dẫn nhiệm vụ  GDMN năm học 2012-2013 .

- Triển khai các nội dung tập huấn chuyên đề đã tiếp thu tại Sở đến CBGV.

- Chấm SKKN CBQL và giáo viên năm học 2011-2012

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học

2012 - 2013 tại các đơn vị.

- Các đơn vị gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định trường chuẩn Quốc gia.

Tháng

09/2012

 

 

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngày hội đến trường của bé (05/09/2011).

- Chỉ đạo các cơ sở  GDMN thực hiện đồng loạt ngày hội đến trường của bé (5/09/2012)

 - Khai giảng điểm trường MNTrường Thi B- TP Thanh Hoá (4/9/2012)

- Các đơn vị triển khai tập huấn các chuyên đề theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo đưa các hoạt động của nhà trường vào nền nếp và thực hiện nội dung chương trình theo quy định

- Duyệt kế  hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho các đơn vị.

 - Kiểm tra công tác triển khai PCGDMN cho trẻ 5 tuổi tại các đơn vị

- Các đơn vị xây dựng kế  hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 duyệt  tại sở GD&ĐT.

 

  - Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo đề nghị của các đơn vị.

- Các đơn vị báo cáo đầu năm theo biểu mẫu  và gửi về  Sở  trước ngày 15/09

- Hướng dẫn quy chế tổ chức thi GV giỏi các cấp

- Tổng hợp báo cáo đầu năm gủi Bộ

Tháng

10/2012

- Kiểm tra chuyên môn và công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện.

- Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Tổ chức tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình GDMN 5 tuổi.

 - Các đơn vị  cử  cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tham gia tập huấn.

- Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo đăng ký của các đơn vị.

- Chỉ đạo các trường  MN tổ chức thi GV giỏi cấp trường

Tháng

11/2012

- Kiểm tra chuyên môn và công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện.

- Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ phổ cập theo quy định

 - Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20 - 11 của cơ quan, ngành.

- Chỉ đạo các trường MN tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

- Tham gia đoàn thanh tra giáo dục huyện Lang Chánh.

- Các huyện, thị, TP chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp huyện thị, TP.

- Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo đề nghị của các đơn vị.

- Các đơn vị gửi về sở  hồ sơ đề nghị thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia.

Tháng

12/2012

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Các đơn vị nộp danh sách GV dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh về Sở GD&ĐT .

- Kiểm tra chuyên môn và công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

-  Gửi danh sách, hồ sơ các trường đề nghị thẩm định trường MN đạt chuẩn QG về Sở.

- Tham gia đoàn thanh tra GD huyện Hậu Lộc.

- Chỉ đạo các trường  hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Tháng

01/2013

- Hướng dẫn sơ kết học kỳ I và tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ I gửi Bộ. Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Các đơn vị báo cáo sơ kết học kỳ I

 

- Kiểm tra công tác PCGDMN cho trẻ em 5 t.

 

 

- Tham gia đoàn thanh tra GD h. Thạch Thành.

 

Tháng

02/2013

- Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia (theo đề nghị của các đơn vị)

- Phòng GD&ĐT tổ chức hội thi: “Bé khoẻ, bé thông minh” cấp huyện, thị, thành phố.

- Tổ chức cho cán bộ phụ trách công tác PCGDMN đi học tập kinh nghiệp tại các tỉnh.

 

- Chỉ đạo thí điểm hội thi: “Bé khoẻ, bé thông minh” cấp trường tại huyện Hà trung.

- Gửi danh sách đăng ký trẻ tham gia hội thi: “Bé khoẻ, bé thông minh” cấp tỉnh về Sở.

Tháng

03/2013

- Kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tại các đơn vị

- Các huyện gửi danh sách, hồ sơ đề nghị thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia

- Chỉ đạo Hội thi: “Bé khoẻ, bé thông minh” cấp tỉnh

 

- Thanh tra GD huyện Nga Sơn

 

Tháng

04/2013

- Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia (theo đề nghị của các huyện, thị, TP)

- Thanh tra giáo dục huyện Bá Thước

 - Kiểm tra công nhân đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện., thị, thành phố.

- Các đơn vị kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, lập hồ sơ đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra công nhận

Tháng

05/2013

- Kiểm tra công nhân đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện., thị, thành phố

- Thanh tra Giáo dục huyện Ngọc Lặc

- Tổng hợp báo cáo TK năm học 2012 - 2013

- Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết năm học về Sở GD&ĐT

- Danh sách, hồ sơ đề nghị thẩm định trường MN đạt chuẩn quốc gia.

Tháng

06/2013

- Mở lớp tập huấn chuyên đề hè (đợt 1)

- Thẩm định trường MN đạt chuẩn Quốc gia (theo đề nghị của các huyện, thị, TP)

- Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

 - Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia dự các lớp tập huấn.

Tháng

07/2013

- Tiếp thu chuyên đề tại Bộ GD&ĐT

- Tổ chức tập huấn chuyên đề hè (đợt 2)

- Kiểm tra các trường đạt chuẩn sau 5 năm

- Tổ chức triển khai chuyên đề cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán

Tháng

08/2013

- Tiếp thu nhiệm vụ năm học mới tại Bộ.

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

- Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới tại các đơn vị.

- Chỉ đạo khai giảng điểm, xây dựng kế hoạch năm học 2013 - 2014.

- Chỉ đạo các trường mầm non chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Các đơn vị chỉ đạo công tác điều tra trẻ, tiếp tục thực hiện công tác phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi.

Ghi chú:

Do tính chất công việc nên trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh hoặc thay đổi nội dung công việc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo vào kế hoạch công tác tháng.

         Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

       - Phòng GD&ĐT các huyện, thị, TP                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

       - Lưu: VT; GDMN                                                                                          

 

                                                                                            ( Đã ký)

 

         Trần Văn Hòa

 

                                                                                                     

 

 

seo
своими руками