linh tây tower

Phòng Giáo dục trung học

Trưởng phòng

Mai Công Mãn
Điện thoại: 0949.142.688 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

Trịnh Trọng Nam
Điện thoại: 0904.625.757 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

Hoàng Văn Giao
Điện thoại: 0912.035.692 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

Trịnh Trọng Nam
Điện thoại: 0904625.757 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Bùi Văn Thao
Điện thoại: 0983.138.636 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn Văn Hồ
Điện thoại: 0912.582.323 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Bùi Quốc Dũng
Điện thoại: 0989.003.028 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Dương Đình Sĩ
Điện thoại: 0912.980.656 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Lê Ngọc Tú
Điện thoại: 0915.469.911 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn Thế Hải
Điện thoại: 0947.418.558 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Lê Thị Hải Yến
Điện thoại: 0917.841.168 ;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

File đính kèm: