mỹ phẩm hàn quốc| Cho Thue Xe Tai đá quý| tổ chức sự kiện Bồn tắm

Sơ đồ phản ứng Hóa học vô cơ và hữu cơ dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. - Sáng kiến kinh nghiệm
Chi tiết
Tiêu đề Sơ đồ phản ứng Hóa học vô cơ và hữu cơ dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.
Danh mục Năm 2010-2011
Môn, lĩnh vực Hóa học
Họ tên Lê Ngọc Tú
Chức vụ Giáo viên
Bậc học THPT
Ngày sinh 1978-03-26
Nơi làm việc Trường THPT Hàm Rồng
Xếp loại A
Tải về