linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Thủ tục chuyển trường ra tỉnh ngoài, từ tỉnh ngoài về đối với học sinh Trung học phổ thông - Mức độ 2

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận:  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng  Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước.

Hồ sơ  a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký: 01 bản chính

- Học bạ : 01 bản bản chính.

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới: 01bản công chứng.

- Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10: 01 bản chính

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp: 01 bản chính;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Đốc Sở Giáo dục & Đào tạo  nơi đi cấp: 01 bản chính;

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp: 01 bản chính (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến: 01 bản chính.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình: 01 bản chính (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  Văn bản chưa quy định.

Thời hạn giải quyết   Văn bản chưa quy định

Cơ quan thực hiện TTHC    a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

 

 

Tải về Không có file