linh tây tower

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Mức độ 2

Trình tự xin phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc ngoài công lập

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Giám đốc trung tâm đề nghị cho phép trung tâm hoạt động phải có hồ sơ hợp lệ gửi Sở GD&ĐT.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không

Bước 3. Xử lý hồ sơ

    - Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu giám đốc Trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định các điều kiện hoạt động theo quy định và quyết định cho phép Trung tâm hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh và thông báo cho Giám đốc Trung tâm biết rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

1. Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ điều kiện đáp ứng hoạt động tương ứng với các nhiệm vụ được quy định tại điều 3 thông tư liên tịch số 58/2012/TT-BGDĐT-BLĐTB&XH.

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm: 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

   - Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu giám đốc Trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định các điều kiện hoạt động theo quy định và quyết định cho phép Trung tâm hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh và thông báo cho Giám đốc Trung tâm biết rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội Vụ, Sở LĐ-TB-XH.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm người khuyết tật:

 + Trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên;

 + Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm;

 + Khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có người khuyết tật nội trú;

 + Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề;

 + Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật

 + Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của người khuyết tật, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho người khuyết tật;

 + Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật;

 + Nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục người khuyết tật.

- Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật, gồm:

 + Nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật thuộc các dạng tật;

 + Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục người khuyết tật thuộc các dạng tật;

 + Tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ tật của người khuyết tật.

11. Mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không

Tải về