linh tây tower

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 2 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
    Phòng Giáo dục Mầm non có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
 Phòng Giáo dục Mầm non thẩm định hồ sơ; thảo tờ trình về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở Ký trình UBND tỉnh ra Quyết định. Tổ chức kiểm tra, thẩm định các nội dung sau:
1. Nghe báo cáo chung của trường theo tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2
2. Kiểm tra theo các tiêu chuẩn thông qua các công việc:
a) Kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ trường Mầm non
b) Kiểm tra cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trường
c) Thu thập ý kiến của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nhà trường, những vấn đề khác có liên quan nếu thấy cần thiết.
d) Kiểm tra chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, dự giờ các hoạt động (nếu cần).
e) Lập biên bản kiểm tra, đánh giá từng tiêu chuẩn và kết luận tổng hợp các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
- Nếu còn tiêu chuẩn chưa đạt, đoàn thẩm định của tỉnh thông báo cho UBND huyện, thị, thành phố biết để chỉ đạo thực hiện.
- Nếu đạt cả 5 tiêu chuẩn, phòng Giáo dục Mầm non thảo tờ trình, Giám đốc Sở ký, trình UBND tỉnh ra Quyết định cấp bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Phòng Giáo dục Mầm non nhận Quyết định, Bằng công nhận tại Văn phòng UBND tỉnh.
Bước 4: Trả kết quả.
Cá nhân, tập thể xuất trình giấy giới thiệu nhận kết quả tại phòng Giáo dục Mầm non Quyết định, Bằng công nhận.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Hồ sơ đề nghị công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia nộp về UBND cấp tỉnh gồm:
- Báo cáo của nhà trường về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của quy chế công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia, 01 bản chính (không mẫu).
- Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do chủ tịch UBND cấp huyện ký, 01 bản chính (không mẫu).
- Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 01 bản chính (không mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Sở KH& ĐT, Sở Nội vụ, Sở Y tế.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Bằng công nhận trường chuẩn Quốc Gia.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/BGD&ĐT, ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.
Tải về Không có file