linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Đăng ký dự thi Đại học, cao đẳng - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện.
Bư­ớc 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bư­ớc 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm: Tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (số 02, Hà Văn Mao thành phố Thanh Hoá).
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trngày lễ, Tết).
 Phòng Giáo dục chuyên nghiệp có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Tr­ường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hư­ớng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Tr­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày tổ chức, cá nhân nhận kết quả).
B­ước 3: Xử lý hồ sơ.
- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ theo từng trường đại học, cao đẳng.
- Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ.
- Nhận giấy báo dự thi; giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm) và giấy trúng tuyển.
Bước 4: Trả kết quả.
- Các tổ chức, cá nhân trình giấy giới thiệu hoặc phiếu hẹn tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp và nhận giấy báo dự thi; giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm) và giấy trúng tuyển.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi có đánh số 1 và 2, (có mẫu).
- 03 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư (cỡ 4x6cm) có ghi họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (01 ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, 02 ảnh nộp cho trường).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
b) S lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Theo quy chế thi và tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN hàng năm.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Có
    - Lệ phí hồ sơ đăng ký dự thi: 43.500 đồng/01 hồ sơ.
9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy báo dự thi, giấy báo điểm thi.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/2/2008 của Bộ tr­ưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

Tải về Không có file