linh tây tower

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa), Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 02, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Công chức bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
- Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng QLT& ĐGCLGD để thẩm định hồ sơ:
+ Đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp của nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học.
+ Phòng QLT& ĐGCLGD in, ký tắt Quyết định, trình Giám đốc Sở ký và chuyển về bộ phận “Một cửa”
Bước 4: Trả kết quả.
- Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” Quyết định công nhận.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin xin công nhận bằng tốt nghiệp, 01 bản chính (không mẫu).
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt), 01 bản chính (không mẫu)
- Bằng tốt nghiệp học bậc dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 51/2002/QĐ- BGD&ĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT.
Tải về Không có file