linh tây tower

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
 Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm: Tại phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian: Theo giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
- Phòng GDTH có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tập thể hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày tổ chức, cá nhân nhận kết quả).
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
- Phòng Giáo dục Tiểu học thẩm định hồ sơ; thảo tờ trình về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở ký và trình UBND tỉnh ra Quyết định.
- Đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
 Nội dung kiểm tra đánh giá gồm:
1. Nghe báo cáo chung của trường theo tiêu chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2.
2. Kiểm tra theo các tiêu chuẩn thông qua các công việc:
a) Kiểm tra hồ sơ sổ sách: sổ đăng bộ, sổ phổ cập GDTH, sổ theo dõi đánh giá xếp loại học sinh, học bạ, sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, kế hoạch năm học của hiệu trưởng, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, sổ tài sản nhà trường... và các văn bản, sổ sách khác có liên đến các nội dung tiêu chuẩn mà đoàn kiểm tra yêu cầu xem;
b) Kiểm tra CSVC, thiết bị, thư viện của nhà trường;
c) Thu thập ý kiến của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nhà trường, hoạt động của nhà trường và những vấn đề khác có liên quan, nếu thấy cần thiết.
d) Dự giờ, khảo sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
e) Có biên bản đối chiếu khảo sát chất lượng học sinh bằng hình thức trắc nghiệm của nhà trường với kết quả khảo sát kiểm tra của đoàn kiểm tra.
   Lập biên bản kiểm tra, đánh giá nhà trường về từng tiêu chuẩn và kết luận tổng hợp các tiêu chuẩn.
- Nếu còn tiêu chí chưa đạt, đoàn thẩm định của tỉnh thông báo cho UBND huyện, thị, thành phố biết để chỉ đạo thực hiện.
- Nếu đạt cả 5 tiêu chuẩn, phòng Giáo dục Tiểu học thảo tờ trình, Giám đốc Sở ký, trình UBND tỉnh ra quyết định và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Phòng Giáo dục Tiểu học nhận Quyết định và Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia từ UBND tỉnh.
Bước 4: Trả kết quả
- Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục Tiểu học: Quyết định, Bằng công nhận.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
-Báo cáo của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (01 bản chính).
- Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND huyện (01 bản chính).
- Biên bản kiểm tra Mức chất lượng tối thiểu (01 bản chính).
- Biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (01 bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Bằng công nhận trường chuẩn Quốc Gia.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Điều lệ Trường Tiểu học số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
- Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/10/2005 về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Tải về Không có file