linh tây tower

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm: Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)
    Phòng Giáo dục Trung học có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
- Phòng Giáo dục Trung học thẩm định hồ sơ; thảo tờ trình về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở Ký trình UBND tỉnh ra Quyết định.
- Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định các nội dung sau:
1. Nghe báo cáo chung của trường theo tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.
2. Xem xét, nghiên cứu hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn:
2.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường
2.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
2.3. Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục.
2.4. Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị.
+ Những trường được thành lập trước tháng 7/2001 phải đảm bảo các điều kiện trong điểm 1, Điều 8 của QĐ số 27/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/7/2001.
+ Những trường được thành lập sau từ 5/7/2001 đảm bảo các điều kiện theo Chương VI của Điều lệ tường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.5. Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hoá giáo dục.
3. Tiến hành lập biên bản về kết quả thẩm định.
- Nếu đạt cả 5 tiêu chuẩn, phòng Giáo dục trung học thảo tờ trình, Giám đốc Sở ký, trình UBND tỉnh ra Quyết định và cấp Bằng Công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia.
- Phòng Giáo dục trung học nhận Bằng công nhận tr­ường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia từ UBND tỉnh.
B­ước 4: Trả kết quả
- Cá nhân xuất trình giấy giới thiệu, nhận Bằng công nhận tại Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
-Văn bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, 01 bản chính (không mẫu).
- Báo cáo quá trình thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định, kèm theo sơ đồ quy hoạch của nhà trường, một bản chính (không mẫu).
- Các biên bản kiểm tra (tự kiểm tra, kiểm tra của cấp quản lý), văn bản đề nghị cấp quản lý trực tiếp kiểm tra.
b) Số lượng: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Bằng công nhận trường chuẩn Quốc Gia.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 05/7/2001 về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001-2010.
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Tải về Không có file