linh tây tower

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá).
-Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).
      Phòng Giáo dục thường xuyên có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Gửi hồ sơ đến các Sở, ban, ngành có liên quan và xin ý kiến bằng văn bản.
+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan tổ chức thẩm định theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
2. Sở Giáo dục và Đào tạo lập văn bản đề nghị và gửi hồ sơ trình UBND tỉnh.
3. Văn phòng UBND cấp tỉnh thẩm tra, soạn thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định sáp nhập, chia tách hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Bước 4: Trả kết quả.
- Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá).
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, Tết).
- Cách thức: Chuyển qua đường bưu chính.
2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị sáp nhập, chia tách hoạt động của trung tâm, 01 bản chính (không mẫu).
- Đề án sáp nhập, chia tách trung tâm, 01 bản chính (không mẫu):
+ Nhu cầu của việc sáp nhập chia tách trung tâm
+ Phương hướng hoạt động của trung tâm.
+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý theo Điều 8 tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007.
+ ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, 01 bản chính (không mẫu).
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm, 01 bản chính (không mẫu).
- Quyết định thành lập trung tâm, 01 bản sao công chứng (không mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
d) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 04/6/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Tải về Không có file