linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

B­ước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: tại phòng làm việc của cán bộ văn thư­­ l­­ưu trữ tr­ường THPT.

-Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ bảy (trừ ngày lễ, Tết).

 Công chức cán bộ văn thư­ l­ưu trữ tr­­ường trung học phổ thông có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trư­ờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ h­­ướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Tr­­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày nhận giấy giới thiệu).

B­ước 3: Xử lý hồ sơ.

 - Công chức cán bộ văn thư­ l­ưu trữ nhà tr­ường, thẩm định hồ sơ, in giấy giới thiệu, ký tắt trình Hiệu tr­ưởng ký.

Bước 4: Trả kết quả.

 Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại công chức cán bộ văn th­ư lưu trữ trư­ờng THPT.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trường Trung học phổ thông.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học lại do cha mẹ học sinh hoặc người đỡ đầu giám hộ (tự viết). Trong đơn nêu rõ lý do tự ý bỏ học hoặc xin phép nghỉ trong thời gian (được hiệu trưởng nhà trường đồng ý, kèm theo giấy xác nhận. Đơn có ý kiến đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi xin học lại.

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính)

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (Sở cấp).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tạm thời)

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lưu ý: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè, trước khi khai giảng năm học mới.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trường trung học phổ thông.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học phổ thông.

d) Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 07/2007 /QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học.

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành (Quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT).

Tải về Không có file