linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông - Mức độ 2

Tên thủ tục hành chính:Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận:  Tại phòng tiếp nhận hồ sơ tr­ường THPT (trung tâm GDNN-GDTX).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Cán tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trư­ờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ h­­ướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Tr­­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày nhận giấy giới thiệu).

 Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại phòng tiếp nhận hồ sơ tr­ường THPT (trung tâm GDNN-GDTX)..

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học lại do cha mẹ học sinh hoặc người đỡ đầu giám hộ (tự viết). Trong đơn nêu rõ lý do tự ý bỏ học hoặc xin phép nghỉ trong thời gian (được hiệu trưởng nhà trường đồng ý, kèm theo giấy xác nhận. Đơn có ý kiến đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi xin học lại.

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính)

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (Sở cấp).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tạm thời)

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.    

4. Thời hạn giải quyết:  03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: tr­ường THPT (trung tâm GDNN-GDTX)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:tr­ường THPT (trung tâm GDNN-GDTX)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè, trước khi khai giảng năm học mới.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  • - Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/22/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không.

 

Tải về Không có file