linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp THPT - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: tại phòng làm việc của cán bộ văn thư­ l­ưu trữ trường THPT.

-Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ bảy (trừ ngày lễ, Tết).

 Công chức cán bộ văn thư lưu trữ trư­ờng trung học phổ thông có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ h­ướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Trư­ờng hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ngư­ời nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày nhận giấy giới thiệu).

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

 - Công chức cán bộ văn thư lưu trữ nhà trường, thẩm định hồ sơ, in giấy giới thiệu, ký tắt trình Hiệu trưởng ký.

Bước 4: Trả kết quả.

 Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại công chức cán bộ văn thư lưu trữ trường THPT.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trường trung học phổ thông.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học lại lớp đầu cấp THPT do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (tự viết). Đơn có ý kiến đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi xin học lại.

- Học bạ cấp THCS (bản chính)

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (bản chính).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tạm thời (bản chính)

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trường trung học phổ thông.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học phổ thông.

d) Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 07/2007 /QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học.

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 25/12/2002 của Dộ GD&ĐT về việc ban hành (Quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT).

Tải về Không có file