linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận Một cửa) của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (số 02, Hà Văn Mao, thành phố Thanh Hoá).

-Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ bảy (trừ ngày lễ, Tết).

 Công chức Bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết (trong phiếu ghi cụ thể ngày tổ chức, cá nhân nhận giấy giới thiệu chuyển trường).

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

 - Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục.

- Phòng Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục thẩm định hồ sơ, in giấy giới thiệu, ký tắt vào giấy giới thiệu và chuyển về bộ phận “Một cửa”.

- Bộ phận “Một cửa” trình Giám đốc Sở ký giấy giới thiệu.

Bước 4: Trả kết quả.

- Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa”.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (tự viết), 01 bản chính (không mẫu);

- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt) , 01 bản chính (không mẫu)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt) , 01 bản chính (không mẫu).

- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có) , 01 bản chính (không mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ, 01 bản chính (không mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 51/2002/QĐ- BGD&ĐT, ngày 25/12/2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT.

Tải về Không có file