linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bư­ớc 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bư­ớc 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: Tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (số 02, Hà Văn Mao, phường Ba đình, thành phố Thanh Hoá).

- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, Tết).

 Phòng Giáo dục chuyên nghiệp có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Tr­ường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hư­ớng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Tr­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.

B­ước 3: Xử lý hồ sơ.

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp tham mưu Giám đốc Sở có văn bản hướng dẫn các trường THPT có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng.

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ theo từng trường đại học, cao đẳng, TCCN.

- Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm theo danh sách thí sinh về các trường đại học, cao đẳng.

- Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

Bước 4: Trả kết quả.

- Các trường đại học, cao đẳng, TCCN chuyển kết quả xét tuyển cho các tổ chức, cá nhân theo đường Bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng, 01 bản chính (không mẫu)

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải Quốc gia, chứng nhận là thành viên của đội tuyển Quốc gia dự thi OLympic Quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải Quốc tế về Thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật, 01 bản chính (không mẫu).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2009, 01 bản chính (không mẫu).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 02 ảnh chân cỡ 4x6 cm, 01 bản chính (không mẫu).

b) Sè lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Theo quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN hàng năm.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí:

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy báo dự thi, giấy báo điểm thi.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Công văn số: 2607/BGDĐT-GDĐH, ngày 30/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009.

Tải về Không có file