linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Cử tuyển vào đại học, cao đẳng - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Địa điểm: Tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa).

Thời gian: Theo giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).

Phòng Giáo dục chuyên nghiệp có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Tr­ường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Tr­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

 1. Phòng GDCN và Bộ phận Giáo dục miền núi thống kê, tổng hợp số hồ sơ đăng ký dự xét tuyển theo các biểu mẫu quy định. Kiểm tra chi tiết từng hồ sơ để phát hiện những sai sót, chỉ đạo các đơn vị tuyển sinh cấp huyện điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

2. Xét tuyển.

Phòng GDCN soạn thảo tờ trình, Giám đốc Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển cấp tỉnh.

3. Hội đồng xét tuyển cấp tỉnh gồm:

- Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐ

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó CTHĐ

Thành viên HĐ gồm đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ytế (nếu có đối tượng tuyển sinh); Ban Dân tộc, cán bộ và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD&ĐT.

4.Họp hội đồng xét tuyển cấp tỉnh:

- Căn cứ vào kết quả sơ tuyển tại HĐTS cử tuyển các huyện; căn cứ vào số hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ từ Bộ GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh cử tuyển cấp tỉnh tiến hành xét cụ thể từng đối tượng đăng ký xét tuyển đảm bảo tính công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng vùng tuyển, đúng nhu cầu đào tạo của địa phương.

5. Gửi hồ sơ đến các cơ sơ đào tạo.

- Sau khi thống nhất danh sách cử tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cử tuyển, cử số học sinh được xét tuyển đến các cơ sở đào tạo. Bộ phận thư ký có trách nhiệm chuyển hồ sơ cử tuyển đến các cơ sở đào tạo đúng thời gian quy định.

Bước 4: Trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy giới thiệu, phiếu hẹn Tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp để nhận Quyết định.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký theo học chế độ cử tuyển, 01 bản chính (không mẫu)

- Học bạ THPT, 01 bản (bản sao, công chứng)

- Bằng TN THPT (bản sao) hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời. 01 bản chính (không mẫu)

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú do công an huyện cấp, 01 bản chính (không mẫu).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện trở lên cấp, 01 bản chính (không mẫu).

- 2 ảnh cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng trở lại

- Một phong bì dám tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.

- Hồ sơ trúng tuyển dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN có xác nhận của UBND xã, thị trấn (theo mẫu của Bộ GD&ĐT)

- Quyết định và danh sách trích ngang của UBND huyện cử học sinh có trong hồ sơ đi học cử tuyển, 01 bản chính (không mẫu).

- Một phong bì đựng tất cả các loại hồ sơ trên.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Ban Dân tộc và miền núi.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc thực hiện tuyển sinh theo chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư Liên tịch số 13/2008/TTLB-BGDDT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 7/4/2008 về việc thực hiện tuyển sinh theo chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo NĐ số 134.

Tải về Không có file