linh tây tower

Quy chế thi, tuyển sinh

Cử tuyển vào phổ thông dân tộc nội trú - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

 Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (số 02, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá).

- Thời gian: Theo giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày ngày lễ, Tết).

- Cán bộ công chức Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trư­ờng hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì h­ướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Tr­ường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho ng­ười nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.

 Bước 3: Xử lý hồ sơ.

1. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổng hợp số hồ sơ đăng ký dự xét tuyển.

- Soạn thảo văn bản, Giám đốc ký trình báo cáo UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển.

2. Hội đồng xét tuyển cấp tỉnh căn cứ vào kết quả sơ tuyển tại HĐTS các huyện, tiến hành tổ chức xét tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cử học sinh đi học.

3. Gửi hồ sơ: Bộ phận thư ký có trách nhiệm chuyển hồ sơ cử tuyển đến các cơ sở đào tạo đúng thời gian quy định.

Bước 4: Trả kết quả.

- Các tổ chức, cá nhân xuất trình giấy giới thiệu và nhận kết quả

- Địa điểm: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký theo học tại trường DTNT TW, 01 bản chính (không mẫu)

- Học bạ THCS (Bản sao, công chứng), 01 bản

- Bằng TN THCS (bản sao) hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời (bản chính), 01 bản (có mẫu)

- Giấy khai sinh (bản sao), 01 bản

- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú do công an huyện cấp, 01 bản

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện trở lên cấp, 01 bản

- 2 ảnh cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng trở lại

- Một phong bì dám tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.

- Sơ yếu lý lịch học sinh có xác nhận của UBND xã, thị trấn, 01 bản (không mẫu)

- Quyết định và danh sách trích ngang của UBND huyện cử học sinh có trong hồ sơ đi học, 01 bản chính (không mẫu).

- Một phong bì đựng tất cả các loại hồ sơ trên.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc và miền núi.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc thực hiện tuyển sinh theo chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Tải về Không có file