linh tây tower

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: Tại phòng làm việc của cán bộ văn thư lưu trữ trường THPT, Trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục khác.

- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)

   Công chức cán bộ văn thư lưu trữ tại các đơn vị, trường học có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

- Công chức cán bộ văn thư lưu trữ các đơn vị, trường học thẩm định hồ sơ, in giấy giới thiệu, trình Hiệu trưởng ký giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả.

   Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại phòng văn thư lưu trữ đơn vị, trường học giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục khác.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhạn hoàn thành chương trình, 01 bản chính (không mẫu).

Trong đơn cần ghi rõ những thông tin về người xin cấp giấy chứng nhận: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, học sinh lớp, trường đã hoàn thành chương trình năm học...

- Chứng minh nhân dân, 01 bản sao công chứng.

- 01 ảnh 3x4/ 01 giấy chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục khác.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục khác.

d) Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí:

   - Lệ phí giấy xác nhận hoàn thành chương trình lớp 10, 11 và lớp 12:       1.500 đồng/01 bản.

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Tải về Không có file