linh tây tower

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 2, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá)

- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).

Công chức bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

- Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến bộ phận cấp phát văn bằng, chứng chỉ thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ phận cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ thẩm định hồ sơ, in bản sao, ký tắt trình Giám đốc Sở ký và chuyển về bộ phận “Một cửa”

Bước 4: Trả kết quả.

- Cá nhân xuất trình giấy nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa”.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, 01 bản chính (không mẫu).

   Trong đơn ghi đầy đủ những thông tin về người xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, học sinh trường, tại hội đồng thi, năm dự thi và lý do xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ. Có xác nhận của nhà trường nơi học sinh học hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Chứng minh nhân dân, 01 bản sao công chứng

 - 01 ảnh 3x4/01 bản sao

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí:

    - Lệ phí mua phôi bản sao bằng THCS, THPT: 3.500 đồng/01 bản.

9. Kết quả thực hiện TTHC:  Bản sao văn bằng chứng chỉ

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDDT ngày 20/6/2007 về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tải về Không có file