linh tây tower

Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

BBT: Ngày 12 tháng 9 năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 1563/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giáo dục Thanh Hóa xin giới thiệu nội dung đến đông đảo bạn đọc.

Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

BBT: Ngày 12 tháng 9 năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 1563/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giáo dục Thanh Hóa xin giới thiệu nội dung đến đông đảo bạn đọc.

Chỉ thị Về việc chống lạm thu trong các trường và cơ sở giáo dục

     Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học, trong đó có nhiệm vụ đổi mới công tác tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các trường và các cơ sở giáo dục đã thực hiện công khai các nguồn thu, sử dụng các khoản thu theo đúng nguyên tắc quản lý ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi các khoản thu trong đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai cho mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, được bàn và được tham gia theo quy định của quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, không ít những trường và cơ sở giáo dục ở một số địa phương thực hiện chưa minh bạch về công tác tài chính, tình trạng lạm thu vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, dư luận xã hội chưa đồng tình; công tác chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục về chống lạm thu chưa thực sự có hiệu quả.