linh tây tower

Nhìn lại 5 năm thực hiện nhiệm vụ NCKH và đúc rút SKKN của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

     Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) vàđúc rút sáng kiến kinh nghiệm (ĐRSKKN) thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm góp phần có hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong từng năm học. 

Công tác khuyến học đã tác độngmạnh mẽ đến phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh ta

       Sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tích đáng tự hào: Quy mô mạng lưới trường, lớp được ổn định và phát triển; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 40%; Huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo, học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ cao. Củng cố vững chắc phổ cập GDTH - CMC, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hoàn thành phổ cập giáo dục THCS (trước 02 năm). Chất lượng giáo dục được nâng lên; kết quả thi tốt nghiệp THPT, BT THPT có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ luôn dẫn đầu cả nước. Trong 5 năm có 7 học sinh đạt giải Olympic quốc tế, trong đó có 02 học sinh đạt Huy chương Vàng môn Toán; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 34,6%; tỷ lệ phòng học được kiên cố cao tầng đạt 84%,... Đạt được những kết quả tích cực như vậy là có vai trò đóng góp to lớn của Hội Khuyến học Thanh Hóa, cụ thể là: 

QĐ của UBND tỉnh v/v ban hành KH thời gian năm học 2011-2012

Quyết  định của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên