linh tây tower

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THCS bằng nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2012

Ngày 27 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 2380/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí; giá trần và kế hoạch đấu thầu, Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường Trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa bằng nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2012.

Chi tiết tại file đính kèm

Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa

Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3190/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chi tiết các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết tại file đính kèm