linh tây tower

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, tháng 2, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2017.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, tháng 2, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2017.

Báo cáo kết quả công tác tháng 1,2 năm 2014 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014

Báo cáo kết quả công tác tháng 1,2 năm 2014 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014.

Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2013 và kế hoạch công tác tháng 1 năm 2014

Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2013 và kế hoạch công tác tháng 1 năm 2014.

Báo cáo công tác tháng 10 và lịch công tác tháng 11 năm 2013

Báo cáo công tác tháng 10 và lịch công tác tháng 11 năm 2013

Báo cáo công tác tháng 10, lịch 11-2012

Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành hội nghị kiểm điểm công tác tháng 10 và lịch công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012. Thông tin chi tiết xin mời đọc tệp đính kèm