linh tây tower

Trường TC nghề Phát thanh truyền hình

Trường trung cấp nghề Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá tiền thân là trường Thông tin, được thành lập từ tháng 3 năm 1973 Với 35 năm truyền thống Dạy nghề, nhà trường đã đào tạo gần 6.000 công nhân kỹ thuật lành nghề, hơn 2.000 công nhân kỹ thuật bán lành nghề, tập huấn cho hơn 1.000 cán bộ đài cơ sở, liên kết đào tạo gần 2.000 cán bộ có trình độ Cao đẳng - Đại học.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hóa tiền thân là trường sơ cấp VHNT được thành lập từ 1967 và trở thành trường trung học ngày 05/10/1978 và nâng cấp lên trường CĐVHNT Thanh Hóa theo quyết định số 4765/QĐ-BGD&ĐT – TCCB do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ký ngày 25 tháng 08 năm 2004.

Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa

Trường Trung học Nụng Lõm nghiệp Thanh Hóa Được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1960. Trong 46 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp các ngành trong cả nước cộng với sự phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, năng động và sỏng tạo của tập thể Lãnh đạo, cán bộ giáo viên qua các thế hệ Nhà trường đó phát triển toàn diện cả về quy mô, về chất lượng, là một trong những trường Trung học Nông Lâm nghiệp phát triển nhất trong cả nước (tài liệu của Tổng cục thống kê ấn hành năm 2004).