linh tây tower

Hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 9217/BGDĐT- CTHSSV ngày 24/12/2013 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 9/12/2014 và Chỉ thị số 25/TC-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:

một số vấn đề về xây dựng cơ sở vật chất trường học.

 

Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học là điều kiện cơ bản quyết định sự hình thành và phát triển của nhà trường. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ Ngành Trung ương, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học trong các nhà trường, cơ sở giáo dục từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014

 

Ngày 06 tháng 8 năm 2013 Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2013;

Cần Thơ khoảnh khắc và thao thức

 

 

Cần Thơ  khoảnh khắc và thao thức

                                                              Trịnh Trọng Nam

                                                                Sở Giáo dục và Đào tạo