linh tây tower

Thông báo tuyển dụng giáo viên vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

 

 Năm học 2013-2014 Trường THPT chuyên Lam Sơn được giao tuyển 04 giáo viên thuộc các bộ môn: Kỹ thuật công nghiệp: 01; Tiếng Pháp: 02; Thể dục thể thao: 01