linh tây tower

Trung tâm GDTX-DN Quan Sơn

Trung tâm GDTX Quan Sơn được thành lập theo nghị định72/NQCP trên địa bàn thị trấn Quan Sơn từ năm 2000 đến nay. Trong những năm qua nhà trường không ngừng phấn đấu, cải thiện cơ sở vật chất, đời sống của CBGV-CNV ngày càng được cải thiện. 

Trung tâm GDTX-DN Tĩnh Gia

Tháng 9 năm 1965, trường được thành lập mang tên là trường Văn hoá tập trung và cho đến tháng11năm 1996 thì được đổi tên là Trung tâm GDTX&DN .

Trung tâm GDTX-DN Vĩnh Lộc

Từ năm 1993 đến 1997 liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Trung tâm KTTH-HN-Thọ Xuân

Trung tâm KTTH HN-DN Thọ Xuân được thanh lập ngày 21 tháng 8 năm 1991, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị giáo dục.

Trung tâm GDTX-DN TP Thanh Hóa

Trung tâm GDTX- DN Thành phố Thanh Hoá được thành lập theo quyết định số 3336TC/UBTH ngày 19/12/1995 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá, trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị là trường BTVH cấp 2,3 và Trung tâm Dạy nghề Thị xã Thanh Hoá.

Trung tâm GDTX–DN Như­ Thanh

Sau khi được thành lập Trung tâm GDTX – DN Như Thanh sớm được ổn định cơ sở vật chất để hoạt động,ổn định bộ máy lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể,ổn định đội ngũ giáo viên dạy văn hoá,dạy nghề

Trung tâm GDTX-DN Thường Xuân

 Dạy văn hoá cho các đối tượng không có cơ hội vào học các trường phổ thông. Chuẩn hoá văn hoá cho cán bộ xã, thị trấn và cán bộ ban ngành trong huyện.

Trung tâm GDTX – DN Hoằng Hoá

Trung tâm GDTX – DN Hoằng Hoá được thành lập năm 1994 trên cơ sở tháp nhập trung tâm dạy nghề, trường văn hoá tập trung và trường bồi dưỡng giáo viên.

Trung tâm GDTX-DN Hà Trung.

Từ ngày thành lập đến nay Trung tâm đã dạy BT THPT cho hơn 3000 học sinh. Trong đó có hơn 400 học viên là cán bộ các xã đi học.

Trung Tâm GDTX-DN Sầm Sơn

Theo quyết định số: 2464 TC/UB ngày 09/12/2996 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá V/v thành lập Trung Tâm GDTX - DN Thị xã Sầm Sơn. Địa chỉ:  Đường Tô Hiến Thành - Phường Trường Sơn Thị Xã Sầm Sơn.