linh tây tower

Danh sách Ban chấp hành công đoàn giáo dục Thanh Hóa khóa XXII nhiệm kỳ 2012-2017

 

THƯỜNG TRỰC CĐGD thanh hoá SỐ 02hà văn maotp. thanh hoá -

ĐT: 0373.723571- 037 3.853498

Mai Bá Nam  Chủ tịch   Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Loan   Phó Chủ tịch Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.