linh tây tower

Hội thi giáo viên dạy giỏi thpt năm học 2013-2014

 Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT năm học 2013-2014 tổ chức từ ngày 10/10/2013 đến 11/11/2013 đã thành công tốt đẹp.

 Kết quả Hội thi: 354/ 628 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Đạt tỉ lệ 53,7%.

Hội thi phản ánh những nội dung trọng tâm sau đây